Десяткові дроби

Завдання, приклади і вправи до теми Десятковий дріб. Запис десяткових дробів 5 клас НУШ

1. До якого розряду належить підкреслена в числі цифра:
1) 9,389; 2) 42,725; 3) 38,0001; 4) 14,43?

2. Прочитай десяткові дроби:
1) 17,83; 2) 0,04; 3) 12,934; 4) 1,109;
5) 5,0503; 6) 13,007; 7) 0,0001; 8) 16,05035.

3. Запиши десятковим дробом:


4. Запиши десятковим дробом:
1) 22 цілих 4 десятих;
2) 9 десятих;
3) 11 цілих 53 сотих;
4) 704 тисячних.

5. Скільки десятих, сотих, тисячних містить число 13,872?

6. Замість зірочки запиши таке число, щоб рівність була правильною:


7. Вирази в метрах і запиши десятковим дробом:
1) 7 дм; 2) 13 дм; 3) 35 см; 4) 112 см; 5) 3 мм; 6) 19 мм.

8. Запиши у вигляді правильного дробу або мішаного числа:
1) 4,8; 2) 12,39; 3) 215,05; 4) 5,003; 5) 0,308; 6) 0,078.

9. Яким десятковим дробам відповідають точки A, B, C, D, E, F на малюнку
10. Накресли координатний промінь. За одиничний відрізок візьми 10 клітинок у зошиті. Познач на промені дроби: 0,3; 0,5; 0,7; 1,4; 1,8; 2,2.

11. Виділи цілу й дробову частини числа та запиши десятковим дробом:


12. Запиши у вигляді десяткових дробів частки:
1) 115 : 10; 2) 229 : 100; 3) 39 : 100;
4) 13 : 1000; 5) 137 : 1000; 6) 3147 : 1000.

13. Вирази у тоннах і запиши десятковим дробом:
1) 6 т 3 ц 15 кг; 2) 4 ц 7 кг;
3) 7 т 23 кг; 4) 15 т 3 кг.

14. Чи є правильною рівність:


15. Заповни пропуск десятковим дробом, щоб утворилася правильна рівність:


16. Заповни пропуск так, щоб утворилася правильна рівність:
1) 0,1 год = ____ хв; 2) 1,2 год = ____ с;
3) 0,3 хв = ____ с; 4) 3,5 хв = ____ с.

Математичні настільні ігри