Десяткові дроби

Презентація на тему Властивості множення, окремі випадки множення десяткових дробів 5 клас

Завантажити презентацію Властивості множення, окремі випадки множення десяткових дробів

Зображення слайду

Текстове пояснення

Титульний слайд Властивості множення, окремі випадки множення десяткових дробів
Сьогодні на уроці: Властивості множення десяткових дробів; Множення на числа 10, 100, 1000 і 0,1, 0,01, 0,001.
Сполучна властивість (a ⋅ b) ⋅ c = a ⋅(b ⋅ c). Обчислити зручним способом: 125 ⋅ 83 ⋅ 0,8. Розв’язання: 125 ⋅ 83 ⋅ 0,8 = (125 ⋅ 0,8) ⋅ 83 = 100 ⋅ 83 = 8300
Сполучна властивість ab ⋅ cd = ac ⋅ bd. Спростити вираз 40x ⋅ 0,5y. Розв’язання: 40x ⋅ 0,5y = (40 ⋅ 0,5) ⋅ xy = 20xy
Розподільна властивість: (a + b) ⋅ c = aс + bc; (a – b) ⋅ c = aс – bc. Обчислити зручним способом: 23,86 ⋅ 0,24 + 0,76 ⋅ 23,86. Розв’язання: 23,86 ⋅ (0,24 + 0,76) = 23,86 ⋅ 1 = 23,86
Правило множення десяткового дробу на 10, 100, 1000, … Щоб помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000, достатньо в даному дробі перенести кому на стільки цифр праворуч, скільки нулів записано в числі, на яке множимо
Щоб помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000 тощо, треба у даному десятковому дробу перенести кому вправо на стільки цифр, скільки нулів стоїть у множнику після одиниці. 3,521 ∙ 10 = 35,21; 3,521 ∙100 = 352,1
Правило множення десяткового дробу на 0,1, 0,01, 0,001 … Щоб помножити десятковий дріб на 0,1, 0,01, 0,001, достатньо в даному дробі перенести кому на стільки цифр ліворуч, скільки цифр стоїть після коми в числі, на яке множимо
Щоб помножити десятковий дріб на 0,1, 0,01, 0,001 тощо, треба в даному десятковому дробу перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів стоїть перед одиницею в множнику. Пам’ятаємо: рахуємо і нуль цілих. 8,5 ∙0,1 = 0,85; 3,4 ∙ 0,01 = 0,034.
Онлайн завдання
Математичні настільні ігри