Десяткові дроби

Округлення десяткових дробів 5 клас

Десятковий дріб можна округлювати до певного розряду його цілої частини за тим самим правилом, за яким округлюють натуральні числа. При цьому дробова частина дробу замінюється нулями, а тому зникає.

Щоб округлити десятковий дріб до заданого розряду, треба:
1) усі цифри, що стоять праворуч від розряду округлення, замінити нулями;
2) визначити, якою стане цифра розряду округлення, та виконати дію:

  • якщо перша з відкинутих цифр 0, 1, 2, 3 або 4, то останню цифру, що залишилася, не змінювати;
  • якщо перша з відкинутих цифр 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, що залишилася, збільшити на 1.

3) якщо наприкінці дробової частини є нулі, то відкинути їх.

Приклад 1. Округлити число 28,2643 до десятих.
Розв’язання. 28,2643 ≈ 28,3000.
Підкреслюємо цифру, що стоїть у розряді десятих. Цифри сотих, тисячних та десятитисячних замінюємо на нулі, а цифру десятих збільшуємо на 1, оскільки наступною за нею іде цифра 6. Отже 28,3000 = 28,3. Тому 28,2632 ≈ 28,3.

Приклад 2. Округлити число 23,463 до сотих.
Розв’язання. 23,463 ≈ 23,460.
Підкреслюємо цифру, що стоїть у розряді сотих. Цифру тисячних замінюємо нулем, а цифру сотих залишаємо без змін, оскільки наступною за нею іде цифра 3. Отже 23,460 = 23,46. Тому 23,463 ≈ 23,46.

Відеоурок

5 клас. Математика. Округлення десяткових дробів. Всеукраїнська школа онлайн

Округлення десяткових дробів

5 клас. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів