Числові вирази

Завдання, приклади і вправи до теми Числові та буквені вирази 5 клас

Відповіді до завдань і файл для друку доступно для зареєстрованих користувачів Реєстрація

Завдання взяти з підручників математики 5 класу авторів: О. Істер, В. Кравчук, Н. Тарасенкова, А. Мерзляк. 2022 НУШ

1. У 5-А класі 30 дітей. За урок технологій кожна дитина зробила по x фігурок у техніці «оригамі» (з яп. — складений папір). Скільки фігурок «оригамі» зробили в класі за урок?

2. Користуючись схемою, з’ясуй, як заповнити комірки в поданих рівностях.
3. Склади рівність для знаходження невідомої величини х.
4. Склади числовий вираз та знайди його значення:
1) добуток різниці чисел 520 і 480 та суми чисел 39 і 47;
2) частка від ділення суми чисел 4275 і 5121 на 27.

5. Запиши у вигляді числового виразу добуток різниці чисел 719 і 627 та числа 83 і знайди його значення.

6. (Усно). За день інтернет-магазин продав a смартфонів, b планшетів і c ноутбуків. Що означають вирази:
1) a + c;
2) bc;
3) (a + b) – c;
4) a : c?

7. Запишіть вираз за умовою:
1) різниця чисел b і а;
2) сума числа 4 й числа с;
3) добуток чисел n і m;
4) частка числа a й числа 10.

8. Запишіть вираз за умовою:
1) різниця числа р і числа 5;
2) сума чисел t і с;
3) добуток числа 12 і числа а;
4) частка чисел a і p.

9. Запишіть вираз за умовою:
1) на 2 більший за х;
2) на 2 менший від х;
3) у 2 рази більший за х;
4) у 2 рази менший від х.

10. Запишіть вираз за умовою:
1) на 5 більший за а;
2) на 15 менший від а;
3) у 20 разів більший за a;
4) у 3 рази менший від a.

11. Запишіть рівність за умовою:
1) a на 5 більше за с;
2) a на 7 менше від с;
3) a у 5 разів більше за с;
4) a у 7 разів менше від с;
5) a на b менше від с;
6) a у b разів більше за с.

12. Запишіть рівність за умовою:
1) х на 10 більше за у;
2) х на 11 менше від у;
3) х у 12 разів більше за у;
4) х у 20 разів менше від у.

13. Запишіть вираз за умовою:
1) різниця чисел 123 і 78, зменшена на а;
2) сума чисел a і 4, поділена на с;
3) добуток числа 56 і суми чисел n і m;
4) частка суми чисел a і 5b та різниці чисел n і m (nm).

14. У класі a хлопчиків і b дівчаток. Складіть рівність за умовою:
1) хлопчиків утричі більше, ніж дівчаток;
2) хлопчиків на 4 менше, ніж дівчаток;
3) хлопчиків стільки само, скільки й дівчаток.

15. Олівець коштує х грн, пензлик — у грн, а альбом — z грн. Поясніть, який зміст мають вирази:
1) 3х;
2) 5у;
3) у + z;
4) у + х;
5) х + у + z;
6) 3х + 2у + z.

16. Ціна 1 кг помідорів становить a грн, а огірків — b грн. Поясніть, який зміст мають вирази:
1) а + b;
2) а + 2b;
3) 6а;
4) 4а + 8b.

17. На кінцевій зупинці в автобус зайшло a осіб. На першій зупинці вийшло b осіб, а зайшло в 3 рази більше, ніж вийшло. На другій зупинці вийшло c осіб, а зайшло стільки само, як на кінцевій зупинці. Скільки пасажирів стало в автобусі?

18. Петрик і Тетянка читають одну й ту саму книжку. Петрикові залишилося прочитати а сторінок, а Тетянці — b сторінок. Скільки сторінок прочитала Тетянка, якщо Петрик прочитав 40 сторінок? Знайдіть значення утвореного виразу, якщо:
1) а = 20, b = 8;
2) а = 13, b = 23.

19. У класі навчається a дівчат і b хлопців. Сьогодні, у зв’язку із хворобою, на заняття не прийшло c дівчат і d хлопців.
1) Скільки всього дітей навчається в класі?
2) Скільки всього дітей не прийшло на заняття?
3) Скільки дівчат прийшло на заняття?
4) Скільки хлопців прийшло на заняття?
5) Скільки всього дітей сьогодні прийшло на заняття?
6) Обчисліть значення одержаних виразів, якщо:
а) a = 18, b = 13, c = 4, d = 5;
б) a = 14, b = 15, c = 6, d = 2.
7) Обчисліть значення одержаних виразів для вашого класу.

20. Запишіть у вигляді виразу:
1) добуток числа 3 і суми чисел а та b;
2) різницю числа 70 і частки чисел b та 8;
3) різницю чисел а і с, збільшену на 5;
4) добуток чисел 4 і k, зменшений на 3.

21. Запишіть у вигляді виразу:
1) різницю числа b і добутку чисел 5 та с;
2) суму чисел m і n, збільшену на 7.

22. Запишіть у вигляді виразу:
1) двоцифрове число, яке має а десятків і b одиниць;
2) чотирицифрове число, яке має а тисяч, b сотень і 8 одиниць.

23. Запишіть у вигляді виразу трицифрове число, яке має а сотень, 5 десятків і b одиниць.

24. Прочитайте дані числові вирази, використовуючи терміни «сума», «різниця», «добуток», «частка»:
1) 12 + 16;
2) 39 – 24;
3) 18 ⋅ 19;
4) 98 : 14;
5) (238 + 124) – 95;
6) 39 ⋅ 16 + 48 ⋅ 2;
7) 204 : 6 – 102 : 3;
8) (53 + 8) ⋅ (53 – 8)

25. Олівець коштує a грн, а зошит — b грн. Що визначає вираз:
1) 2a;
2) 7b;
3) 5a + 3b;
4) 9b – 4a?

26. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення:
1) різниця суми чисел 238 і 416 та числа 519;
2) сума різниці чисел 823 і 374 та різниці чисел 3477 і 3086;
3) добуток суми та різниці чисел 15 і 12;
4) частка суми чисел 209 і 193 та різниці чисел 42 930 і 42 924.

27. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення:
1) сума різниці чисел 238 і 149 та числа 506;
2) частка суми та різниці чисел 48 і 16;
3) добуток суми чисел 124 і 126 та різниці чисел 313 і 307;
4) різниця добутку чисел 32 і 15 та частки чисел 896 і 28.

28. На першій ділянці росло 67 кущів смородини. Потім x кущів пересадили на другу ділянку, а на першій посадили y нових кущів. Скільки кущів стало на першій ділянці? Обчисліть значення отриманого виразу, якщо x = 18, y = 25.

29. У Вінні-Пуха було m горщиків меду. П’ятачок подарував йому ще 24 горщики, і вони разом з’їли n горщиків меду. Скільки горщиків меду після цього залишилось у Вінні-Пуха? Обчисліть значення отриманого виразу, якщо m = 56, n = 12.

30. Буратіно купив m олівців по 24 сольдо і 5 зошитів по n сольдо, заплативши за зошити більше, ніж за олівці. На скільки сольдо більше заплатив Буратіно за зошити, ніж за олівці? Обчисліть значення отриманого виразу при m = 6, n = 32.

31. Вартість використання одного кубічного метра холодної води становить x грн, а гарячої — y грн. Скільки має заплатити сім’я за використання 10 м3 холодної води і 8 м3 гарячої води? Дізнайтеся вартість використання холодної та гарячої води у вашому регіоні та обчисліть значення отриманого виразу.

32. У Карлсона було 712 тістечок. Щогодини він з’їдав 18 тістечок. Складіть формулу для обчислення кількості тістечок, що залишились у нього через t год, та обчисліть цю кількість, якщо: 1) t = 4; 2) t = 12.

33. Щоб орендувати електросамокат, потрібно спочатку сплатити 15 грн за його розблокування, а потім сплачувати 3 грн за кожну хвилину користування ним. Позначивши загальну вартість оренди електросамоката буквою P, складіть формулу для обчислення вартості його оренди протягом t хв. Користуючись складеною формулою, обчисліть вартість оренди електросамоката, якщо: 1) t = 10; 2) t = 25.