4 клас

Геометричні фігури на площині – інтерактивні завдання з математики для 4 класу

1. Знайди периметр і площу:

Код перевірки:

2. Знайди периметр п’ятикутника, у якого три сторони по 5 см і дві сторони – по 7 см.

Відповідь:

3. Методом підбору знайди сторону квадрата, площа якого дорівнює 9 см2; 36 дм2; 4 м2

Код перевірки:

4. Ділянку огороджено парканом. Площа ділянки 360 м2, а її ширина 15 м. Знайди довжину паркану.

Відповідь:

5. Квадрат має такий самий периметр, як і прямокутник зі сторонами 9 см і 15 см. Знайди сторону квадрата та його площу.

Сторона квадрата:
Площа квадрата:

6. Знайди периметр шестикутника, у якого чотири сторони по 6 см, а дві – по 8 см.

Відповідь:

7. Одна із сторін прямокутника дорівнює 7 см, а його площа – 28 см2. Знайди периметр прямокутника.

Відповідь:

8. Прямокутник має таку саму площу, як і квадрат зі стороною 6 см. Одна із сторін прямокутника дорівнює 3 см. Знайди периметр прямокутника.

Відповідь:
Математичні настільні ігри