Онлайн тренажери з математики для 1 класу

Вчимося рахувати

Вчимося рахувати
від 1 до 100

Усний рахунок
лічимо предмети

Усний рахунок
Лічимо парами, п'ятірками, десятками

Додавання
для початківців

Порівняння
для початківців

Склад
числа

Годинники
визначення часу

Початковий курс онлайн тренажерів з математики для 1 класу покликаний формувати в дітей основи математичних знань та способів дій, досвід їх використання для розв’язування навчальних і практичних задач; реалізовувати потенціал учнів для засновування здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач.

Реалізація означених завдань здійснюється за допомогою тренажерів, які допоможуть у вивчені таких тем як: «Числа, дії з числами», «Вирази, рівності, нерівності».

Прості приклади на додавання

Додавання
+ 1

Додавання
+ 2

Додавання
+ 3

Додавання
+ 4

Додавання
+ 5

Додавання
+ 6

Додавання
+ 7

Додавання
+ 8

Додавання
+ 9

Додавання
+ 0

Онлайн завдання з математики для першого класу з теми «Числа, дії з числами» є формують в учнів поняття про числа в межах 100, розуміння суті арифметичних дій додавання й віднімання, формування навички додавання і віднімання в межах 10.

Уявлення про натуральне число, сутність арифметичних дій додавання і віднімання і взаємозв’язок між цими діями в першокласників формують на основі наочних предметів. Зважаючи, що сучасна дитина переважно взаємодіє з двовимірними зображеннями, онлайн тренажери з математики для першого класу більше уваги приділяють практичним вправам із візуальними об’єктами (геометричні тіла, реальні природні або створені людиною предмети). З метою підготовки до вивчення арифметичних дій додавання й віднімання увага зосереджується на формуванні прийомів обчислення в межах 10 (додавання і віднімання чисел частинами, додавання на основі переставного закону додавання, віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання та віднімання).

Прості приклади на віднімання

Віднімання
‒ 1

Віднімання
‒ 2

Віднімання
‒ 3

Віднімання
‒ 4

Віднімання
‒ 5

Віднімання
‒ 6

Віднімання
‒ 7

Віднімання
‒ 8

Віднімання
‒ 9

Віднімання
‒ 0

У 1 класі учні ознайомлюються з нумерацією чисел у межах 100; на основі практичних вправ осмислюють поняття розряду, вчаться записувати двоцифрові числа, опановуючи принцип позиційного запису числа. Розрядний склад двоцифрових чисел є основою для здійснення учнями порівняння чисел, додавання й віднімання двоцифрових чисел у випадках, які ґрунтуються на нумерації. За наявності пізнавальних потреб і можливостей учнів на основі використання наочного матеріалу можна опрацювати дії додавання і віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд.

Обчислення

Порівнюємо
числа

Обчислення
обери потрібний знак

Усний рахунок
Додавання та віднімання чисел

Тренажери з теми «Вирази, рівності, нерівності» передбачає формування уявлень про числові математичні вирази суму і різницю, числові рівності й нерівності.