Самостійні роботи 1 семестр 5 клас

Навчальна самостійна робота 2 Математика 5 клас НУШ

Натуральні числа. Порівняння та округлення натуральних чисел

1

Навчальна СР-2 Натуральні числа. Порівняння та округлення

Виконай завдання для перевірки

1 / 14

Запиши цифрами число дев'ять мільйонів дванадцять тисяч триста п'ятнадцять

2 / 14

Запиши цифрами число дев'ять мільйонів двадцять тисяч триста п'ятдесят

3 / 14

Округли число 5785 до десятків

4 / 14

Округли число 7988 до десятків

5 / 14

Округли число 123123 до тисяч

6 / 14

Округли число 531531 до тисяч

7 / 14

Округли число 5729 до його найвищого розряду

8 / 14

Округли число 7142 до його найвищого розряду

9 / 14

Порівняй значення виразів
37 ⋅ 8 + 11 та (37 + 11) ⋅ 7
Відповідь має вигляд: 000=000

10 / 14

Порівняй значення виразів
25 + 18 ⋅ 7 та (25 + 18) ⋅ 4
Відповідь має вигляд: 000=000

11 / 14

Знайди закономірність і продовж ряд ще на три числа:
5000; 4998; 4996; 4994; ...; ...; ... .
Відповідь має вигляд: число число число

12 / 14

Знайди закономірність і продовж ряд ще на три числа:
3892; 3894; 3896; 3898; ...; ...; ... .
Відповідь має вигляд: число число число

13 / 14

Знайди закономірність і продовж ряд ще на три числа:
17000; 16997; 16993; 16988; ...; ...; ... .
Відповідь має вигляд: число число число

14 / 14

Знайди закономірність і продовж ряд ще на три числа:
14791; 14794; 14798; 14803; ...; ...; ... .
Відповідь має вигляд: число число число

Ваша оцінка

Середній бал становить 93%

0%

Витамины для маленьких чемпионов