Самостійні роботи 1 семестр 5 клас

Навчальна самостійна робота 10 Прямокутник, квадрат, рівні фігури

Площа прямокутника і квадрата

0

Навчальна СР-10 Прямокутник. Квадрат. Рівні фігури

Виконай завдання для перевірки

1 / 8

Знайди периметр квадрата, сторона якого дорівнює 6 см

2 / 8

Знайди периметр квадрата, сторона якого дорівнює 9 см

3 / 8

На якому з малюнків зображено гострий кут?

4 / 8

На якому з малюнків зображено тупий кут?

5 / 8

Периметр прямокутника дорівнює 96 см, а довжина однієї з його сторін - 18 см. Знайди площу прямокутника.

6 / 8

Довжина однієї зі сторін прямокутника дорівнює 16 см, а його периметр - 72 см. Знайди площу прямокутника.

7 / 8

Знайди сторону квадрата, який має таку саму площу, що й прямокутник зі сторонами 2 см і 8 см.

8 / 8

Знайди сторону квадрата, який має таку саму площу, що й прямокутник зі сторонами 4 см і 9 см.

Ваша оцінка

0%

Витамины для маленьких чемпионов