Контрольні роботи 5 клас 1 семестр

Навчальна Контрольна робота 4. Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння

Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі. Вправи на всі дії з натуральними числами

0

Навчальна ДР-4 Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння

Виконай завдання для перевірки

1 / 20

Бабуся подарувала Марійці на день народження 100 грн. Скільки грошей від цієї суми залишилось у Марійки після того, як вона витратила b грн?

2 / 20

У суботу садівник продав 100 кущів малини, а в неділю - на k кущів більше. Скільки кущів малини продав садівник у неділю?

3 / 20

Укажи рівняння, коренем якого є число 5

4 / 20

Укажи рівняння, коренем якого є число 6

5 / 20

Лазерний принтер надрукував 48 сторінок за 6 хв. Знайди продуктивність праці принтера

6 / 20

Майстриня за 7 год розмалювала 42 глечики. Знайди продуктивність праці майстрині

7 / 20

Обчисли значення y за формулою y = 5x - 2, якщо х = 3

8 / 20

Обчисли значення y за формулою y = 4x - 5, якщо х = 2

9 / 20

При якому значення a рівність 7a + 2a = 360 буде правильна?

10 / 20

При якому значення c рівність 5c + 3c = 240 буде правильна?

11 / 20

Автомобіль, що рухається зі швидкістю 80 км/год, долає деяку відстань за 7 год. За скільки годин він подолає таку саму відстань, якщо зменшить швидкість на 10 км/год?

12 / 20

Потяг, що рухається зі швидкістю 60 км/год, долає деяку відстань за 7 год. За скільки годин він подолає таку саму відстань, якщо збільшить швидкість на 10 км/год?

13 / 20

Знайди корінь рівняння
(329 + х) - 519 = 832

14 / 20

Знайди корінь рівняння
(х + 138) - 738 = 423

15 / 20

Знайди значення виразу
(1203400 - 875992) : 76 + 614 ⋅ 309

16 / 20

Знайди значення виразу
(1105400 - 803336) : 58 + 418 ⋅ 507

17 / 20

Учень придбав 7 зошитів по n грн за кожний, після чого в нього залишилося 37 грн. Склади формулу для обчислення кількості грошей х, які були в учня до придбання зошитів.

18 / 20

Учень придбав 7 зошитів по n грн за кожний, після чого в нього залишилося 37 грн. Склади формулу для обчислення кількості грошей х, які були в учня до придбання зошитів, та знайди значення х, якщо n = 3.

19 / 20

Учневі на придбання a зошитів, по 4 грн за кожний, не вистачило 8 грн. Склади формулу для обчислення кількості грошей m, що були в учня під час купівлі зошитів.

20 / 20

Учневі на придбання a зошитів, по 4 грн за кожний, не вистачило 8 грн. Склади формулу для обчислення кількості грошей m, що були в учня під час купівлі зошитів, та знайди значення m, якщо a = 9

Ваша оцінка

0%